eŽákovská

Pracovní pozice: Učitel(ka) ZŠ - 1.stupeň

Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová-lázně

V souladu s § 30 zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce vyhlašuje ředitel školy

Výběrové řízení na pracovní pozici: Učitel(ka) ZŠ - 1.stupeň

Kvalifikační předpoklady: dle § 7, odst.1 zákona č.563/2004 Sb. - O pedagogických pracovnících

Nabídka: úvazek 1,00; pracovní poměr na dobu určitou: do 31.8.2018, odměňování dle Nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění

Předpokládaný nástup: 1.9.2017

Požadavky: splnění kvalifikačních předpokladů, splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle z.č.563/2004 Sb. - § 3,4

Uchazeči pošlou přihlášku do výběrového řízení (písemně nebo e-mailem) včetně strukturovaného životopisu a dokladů o dosaženém vzdělání, eventuelně praxi v ZŠ

Kontakty: reditel@zslipova.cz, 733 634 266

Mgr. Gejza Sóky, ředitel školy

Bohužel potřebujete FLASH.

Informatika a informační technologie

Od roku 2003 je v naší škole zavedena rozšiřující výuka informatiky. Předmět je realizován od 5. ročníku a umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti. Dovednosti získané v informatice umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku jak v ostatních oblastech základního vzdělávání, tak v navazujícím studiu a osobním životě. Naučí se orientovat ve světě informačních technologií a zpracovávání dat.

Výuka probíhá ve dvou plně vybavených učebnách za použití nejmodernějších technologií pro tento předmět.

 

5. ročník (dotace 1 hodina týdně)

 • základní terminologie výpočetní techniky
 • operační systém, jeho ovládání a základní funkce (práce se soubory a adresáři, kopírování, základy práce v síti, atd.)
 • metody a nástroje vyhledávání informací, formulace požadavku při vyhledávání na internetu
 • základní způsoby online komunikace (e-mail, instant messaging, internetová telefonie)
 • základní práce s textem (seznámení s programy Microsoft Word a Microsoft Excel)
 • základní funkce grafického editoru (seznámení s programem Malování)
 • technika psaní všemi deseti prsty (program All Ten Fingers)
 • bezpečnost práce s internetem

 

6. ročník (dotace 1 hodina týdně)

 • historie počítačů
 • součásti počítače, vstupní/výstupní zařízení
 • operační systémy
 • textový editor Microsoft Word (obecné standardy při psaní textu, formátování textu, tabulky, vkládání tvarů, obrázků, klipartů, atd.)
 • tabulkový procesor Microsoft Excel (základní matematické funkce a vzorce)

 

7. ročník (dotace 1 hodina týdně)

 • vektorová grafika - program Zoner Callisto (princip a vlastnosti křivek, tvarování objektů, sloupcový/umělecký text, Bezierovy křivky, atd.)
 • tvorba prezentací - program Microsoft PowerPoint (obecné standardy při tvorbě prezentací, šablony, animace snímků/objektů, efekty)

 

info3info1

 

8. ročník (dotace 1 hodina týdně)

 • hardware
 • textový editor Microsoft Word (využití pracovních nástrojů pro náročnější zpracování souborů - tvorba vlastních grafických objektů, schémata, obchodní korespondence)
 • tabulkový procesor Microsoft Excel (složitější matematické funkce a vzorce, podmínky, propojování více listů, grafy, atd.)
  info2 

 

9. ročník (dotace 1 hodina týdně)

 • ochrana autorských práv, používání stažených dat
 • rastrová grafika - program Gimp (úprava fotografií, efekty, koláže, atd.)
 • tvorba webových stránek (základy jazyka HTML, vlastní web pomocí CSS šablony, umístění prezentace na internet, protokol FTP)

 

 

hlavickahlavickaNačítám