eŽákovská

Slavnostní zahájení školního roku

Vážení žáci, rodiče, prarodiče, ...

konec prázdnin se rychle blíží a je již potřeba přemýšlet o začátku září, a proto:

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 se uskuteční tradičně před školou, v pondělí 4.9.2017 od 8:00 hodin.

V případě deště jako náhradní řešení proběhne zahájení v tělocvičně - příchod bočním vchodem do tělocvičny kolem školy.

Školní aktivity dne 4.9.2016 skončí v 9:35 pro celou školu společně.

Mgr. Gejza Sóky, ředitel školy

Bohužel potřebujete FLASH.

Sport pro všechny

Naše škola si uvědomuje naprostou nezbytnost dostatečného pohybu pro zdravý život každého člověka. Obzvláště v dnešní době využívání množství technologií a sedavého způsobu trávení volného času.

Z tohoto důvodu podporujeme pohybové a sportovní aktivity žáků na několika úrovních.

 

1) Sportovní kurzy

V rámci myšlenky, že základní škola má za úkol především seznámit žáky se základními možnostmi různých pohybově sportovních aktivit, jsme zavedli systém Sportovních kurzů. Jednotlivé sporty byly vybrány na základě průzkumu mezi žáky v roce 2006.

Cílem kurzů je ukázat žákům možnosti sportovního vyžití a na nich samotných je pak rozhodnutí, zda se budou některým z vyzkoušených sportů dále zabývat.

Pro úspěšné a bezpečné zvládnutí je samozřejmá přítomnost kvalitních instruktorů. Vzhledem k limitovaným finančním možnostem většiny rodin v našem regionu má zásadní význam finanční příspěvek zřizovatele školy - Obce Lipová-lázně.

 

Ročník

Název kurzu

Hl. vedoucí

Hl. instruktor

3.

Plavecký výcvik - základní

dle podmínek

dle podmínek

4.

Plavecký výcvik - pokročilí

dle podmínek

dle podmínek

5.

Lyžařský kurz - základní

Mgr. Jakub Karakasidis

učitelé Tv

6.

Cykloturistický kurz

Mgr. Jakub Karakasidis

Jan Cenek

7.

Vodácký kurz

Mgr. Gejza Sóky

Ing. Milan Bortel

8.

Lyžařský kurz - pokročilí

Mgr. Jakub Karakasidis

učitelé Tv

9.

Vysokohorská turistika

Mgr. Gejza Sóky

Jiří Augustýnek

 

Více informací, fotografie a články najdete v sekci Články - Sportovní kurzy.

 

2) Sportovní kroužky

V rámci prevence krizových jevů se snaží pracovníci školy a další nadšení vedoucí (převážně z řad rodičů) nabídnout žákům aktivní využití volného času - zájmové útvary (kroužky).

Významné místo v této oblasti činnosti školy zaujímají sportovní kroužky, které se pravidelně každoročně objevují v nabídce pro 1. i 2. stupeň.

Jejich činnost se odehrává převážně v tělocvičně, která byla znovuotevřena v roce 2007 po celkové přestavbě nákladem cca 15 mil. Kč

Aktuální přehled kroužků, jejich vedoucích a časech najdete v sekci Rozvrh hodin - Kroužky.

 

3) Sportovní soutěže

Tuto aktivitu školy na poli sportu rozdělujeme do tří částí:

a) soutěže organizované školou pro naše kmenové žáky

b) okresní soutěže organizované školou

c) účast na soutěžích organizovaných jinými subjekty

ad a) naše škola každoročně organizuje různé sportovní soutěže, např.:

přespolní běh, turnaje v různých míčových hrách, hula hop, překážková dráha, olympijský den, atletické soutěže, atd.

ad b) naše škola je organizátorem i okresních sportovních soutěží:

přespolní běh ve Ski Centru Miroslav, florbal dívek 2. stupně, halová kopaná chlapců 2. stupně

ad c) naši žáci mají možnost pravidelně reprezentovat školu na velkém množství různých soutěží:

běžecké závody, atletické víceboje, Formela Cup a McDonald Cup - fotbalové turnaje pro 1. stupeň, florbalové a fotbalové turnaje pro žáky 2. stupně, turnaj ve vybíjené pro 1. stupeň, Hubertův pohár (běh, střelba, hod granátem na cíl), Mezinárodní běžecký závod v polských Krapkowicích, a další.

Přehled soutěží a úspěchů našich žáků je v každoroční Výroční zprávě a také v sekci Články - Sportovní akce.

 

4) Cvičení v přírodě

Tuto část tzv. „outdoorových" aktivit realizujeme pravidelně 2x ročně (podzim, jaro) v každém ročníku.

Cvičení v přírodě jsou zaměřena na aktivní pobyt v přírodě (převážně v lese) - využíváme podmínek horského údolí, v němž se naše škola nachází a možnosti pobytu v CHKO Jeseníky.

Na 1. stupni jde zejména o seznámení se s různými pohybovými aktivitami a hrami a bezpečným pohybem v přírodě a respektování ochrany přírody při vlastních činnostech.

Na 2. stupni je zaměření dvojí:

- nácvik řešení krizových situací - první pomoc, přeprava raněného

- příprava vařených pokrmů v přírodních podmínkách

Více o Cvičeních v přírodě a fotografie najdete v sekci Články - Sportovní akce.

hlavickahlavickaNačítám