eŽákovská

Pracovní pozice: Učitel(ka) ZŠ - 1.stupeň

Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová-lázně

V souladu s § 30 zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce vyhlašuje ředitel školy

Výběrové řízení na pracovní pozici: Učitel(ka) ZŠ - 1.stupeň

Kvalifikační předpoklady: dle § 7, odst.1 zákona č.563/2004 Sb. - O pedagogických pracovnících

Nabídka: úvazek 1,00; pracovní poměr na dobu určitou: do 31.8.2018, odměňování dle Nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění

Předpokládaný nástup: 1.9.2017

Požadavky: splnění kvalifikačních předpokladů, splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle z.č.563/2004 Sb. - § 3,4

Uchazeči pošlou přihlášku do výběrového řízení (písemně nebo e-mailem) včetně strukturovaného životopisu a dokladů o dosaženém vzdělání, eventuelně praxi v ZŠ

Kontakty: reditel@zslipova.cz, 733 634 266

Mgr. Gejza Sóky, ředitel školy

Bohužel potřebujete FLASH.

Pracovníci školy

Ředitel

Sóky Gejza

Mgr. Gejza Sóky

Zařazení:
ředitel školy
učitel 2. stupně
Předměty:
přírodopis, tělesná výchova, informatika
E-mail:
zc.avopilsz@letider
Telefon:
+420584421267, klapka 22
Mobil:
+420733634266

Pedagogičtí pracovníci

Raindlová Jarmila

Mgr. Jarmila Raindlová

Zařazení:
zástupkyně ředitele školy
učitelka 1. stupně, třídní učitelka V. třídy
E-mail:
zc.avopilsz@avoldniarj
Telefon:
+420584421267, klapka 25
Ingrová Hana

Mgr. Hana Ingrová

Zařazení:
učitelka 1. stupně
Předměty:
anglický jazyk
Kabourková  Eva

Eva Kabourková

Zařazení:
asistentka pedagoga (VII. a VIII.třída)
Bubíková Eva

Mgr. Eva Bubíková

Zařazení:
učitelka 2. stupně
třídní učitelka VIII. třídy
Předměty:
český jazyk, francouzský jazyk, výchova k občanství
E-mail:
zc.avopilsz@avokibube
Telefon:
+420584421267, klapka 26
Cenková Martina

Mgr. Martina Cenková

Zařazení:
učitelka 2. stupně
Předměty:
matematika, chemie, matematický seminář
Telefon:
+420584421267, klapka 27
Čumová Josefa

Mgr. Josefa Čumová

Zařazení:
učitelka 1. stupně
třídní učitelka I. třídy
E-mail:
zc.avopilsz@avomucj
Telefon:
+420584421267, klapka 23
Huppertová Petra

Bc. Petra Huppertová

Zařazení:
učitelka 1. a 2. stupně
třídní učitelka IX. třídy
Předměty:
hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis, český jazyk
E-mail:
zc.manzes@artepavotreppuh
Telefon:
+420584421267, klapka 32
Chasáková Hana

Mgr. Hana Chasáková

Zařazení:
učitelka 1. a 2. stupně
Předměty:
fyzika, informatika, matematický seminář, pracovní činnosti, přírodověda
E-mail:
zc.avopilsz@avokasahch
Telefon:
+420584421267, klapka 27
Kaniová Anna

Mgr. Anna Kaniová

Zařazení:
učitelka 1. a 2. stupně, třídní učitelka VII. třídy
školní metodička prevence
vedoucí Předmětové komise
Předměty:
německý jazyk, dějepis, výchova ke zdraví
E-mail:
zc.manzes@avoinak.anna
Telefon:
+420584421267, klapka 26
Sókyová Soňa

Soňa Sókyová

Zařazení:
vychovatelka Školní družiny
Karakasidis Jakub

Mgr. Jakub Karakasidis

Zařazení:
učitel 1. a 2. stupně
třídní učitel VI.třídy
Předměty:
tělesná výchova, anglický jazyk
E-mail:
zc.avopilsz@sidisakarakj
Telefon:
+420584421267, klapka 19
Králová Alena

Mgr. Alena Králová

Zařazení:
učitelka 2. stupně
výchovná poradkyně
Předměty:
tělesná výchova, zeměpis, zeměpisný seminář, přírodopis, výchova ke zdraví, pracovní činnosti
E-mail:
zc.manzes@avolark.anela
Telefon:
+420584421267, klapka 18
Suchánek Aleš

Ing. Aleš Suchánek

Zařazení:
správce počítačové sítě
E-mail:
zc.avopilsz@kenahcusa
Telefon:
+420584421267, klapka 34
Mobil:
724633964
Krejčová Taťána

Mgr. Taťána Krejčová

Zařazení:
učitelka 1. stupně
třídní učitelka IV. třídy
vedoucí Metodického sdružení
E-mail:
zc.avopilsz@avocjerkt
Telefon:
+420584421267, klapka 23
Skaličková Hana

Mgr. Hana Skaličková

Zařazení:
učitelka 1. stupně
aktuálně na mateřské dovolené
Předměty:
anglický jazyk
E-mail:
zc.avopilsz@avokcilaksh
Šustrová Věra

Mgr. Věra Šustrová

Zařazení:
učitelka 1. stupně
třídní učitelka III. třídy
koordinátorka EVVO
E-mail:
zc.manzes@arev.avortsus
Telefon:
+420584421267, klapka 23
Watorová Marie

Mgr. Marie Watorová

Zařazení:
učitelka 1. stupně
třídní učitelka II. třídy
Telefon:
+420584421267, klapka 23
Berger Kateřina

Kateřina Berger

Zařazení:
vychovatelka Školní družiny
aktuálně na mateřské dovolené
E-mail:
zc.avopilsz@anizurd
Telefon:
+420584421267, klapka 33
Slunská Ludmila

Ludmila Slunská

Zařazení:
vychovatelka Školní družiny
E-mail:
zc.avopilsz@anizurd
Telefon:
+420584421267, klapka 33

Správní zaměstnanci

Garabíková Luďka

Luďka Garabíková

Zařazení:
ekonomický pracovník
E-mail:
zc.avopilsz@avokibaragul
Telefon:
+420584421267, klapka 11
Mobil:
+420739048948
Karadyová Andrea

Andrea Karadyová

Zařazení:
vedoucí Školní jídelny
E-mail:
zc.avopilsz@avoydaraka
Telefon:
+420584421267, klapka 30
Dianová Jana

Jana Dianová

Zařazení:
vedoucí kuchařka
E-mail:
zc.manzes@naid.levap
Palíková Marta

Marta Palíková

Zařazení:
vedoucí kuchařka
Koláčková Jeanette

Jeanette Koláčková

Zařazení:
kuchařka
Rozsypálek Oldřich

Oldřich Rozsypálek

Zařazení:
školník
E-mail:
zc.avopilsz@kelapyszoro
Telefon:
+420584421267, klapka 31
Jetelová Monika

Monika Jetelová

Zařazení:
uklízečka
Oprchalová Jana

Jana Oprchalová

Zařazení:
uklízečka
hlavickahlavickaNačítám