eŽákovská

Pracovní pozice: Učitel(ka) ZŠ - 1.stupeň

Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová-lázně

V souladu s § 30 zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce vyhlašuje ředitel školy

Výběrové řízení na pracovní pozici: Učitel(ka) ZŠ - 1.stupeň

Kvalifikační předpoklady: dle § 7, odst.1 zákona č.563/2004 Sb. - O pedagogických pracovnících

Nabídka: úvazek 1,00; pracovní poměr na dobu určitou: do 31.8.2018, odměňování dle Nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění

Předpokládaný nástup: 1.9.2017

Požadavky: splnění kvalifikačních předpokladů, splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle z.č.563/2004 Sb. - § 3,4

Uchazeči pošlou přihlášku do výběrového řízení (písemně nebo e-mailem) včetně strukturovaného životopisu a dokladů o dosaženém vzdělání, eventuelně praxi v ZŠ

Kontakty: reditel@zslipova.cz, 733 634 266

Mgr. Gejza Sóky, ředitel školy

Bohužel potřebujete FLASH.

Organizační řád

Kliknutím na jednotlivý bod stáhnete požadovaný dokument

 

1) Školní řád - práva a povinnosti žáků ZŠ, zákonných zástupců a pracovníků, pravidla chování, docházky do školy a omluvenky, zacházení s pomůckami a majetkem školy, péče o zdraví, provoz školy

 

2) Vzdělávání cizinců - pravidla pro školní docházku cizinců, zařazení do příslušného ročníku, hodnocení žáků - cizinců

3) Řád školní jídelny - pravidla chování ve školní jídelně, čipový systém, placení stravy, odhlašování stravy, nárok na dotovanou stravu v době nemoci, provozní doba, dohled nad žáky

4) Pravidla pro hodnocení žáků, zásady a pravidla pro sebehodnocení, klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení, celkové hodnocení na vysvědčení, komisionální a opravné zkoušky, hodnocení žáků se speciálními potřebami

5) Sportovní kurzy - časové vymezení, program, rozdělení do družstev, přihlašování a průběh sportovního kurzu, nepovolení účasti

6) Řád školní družiny - přihlašování a odhlašování, organizace ŠD, bezpečnost, chování žáků, režim dne

7) Školní výlety - organizace výletů, dokumentace, nepovolení účasti

8) Poskytování informací - zveřejnění informací, omezení práva na poskytnutí informace, vyřizování žádostí o poskytnutí informace, úhrada nákladů a výroční zpráva

9) Organizační řád školy - úrazy

hlavickahlavickaNačítám