eŽákovská

Slavnostní zahájení školního roku

Vážení žáci, rodiče, prarodiče, ...

konec prázdnin se rychle blíží a je již potřeba přemýšlet o začátku září, a proto:

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 se uskuteční tradičně před školou, v pondělí 4.9.2017 od 8:00 hodin.

V případě deště jako náhradní řešení proběhne zahájení v tělocvičně - příchod bočním vchodem do tělocvičny kolem školy.

Školní aktivity dne 4.9.2016 skončí v 9:35 pro celou školu společně.

Mgr. Gejza Sóky, ředitel školy

Bohužel potřebujete FLASH.

Organizační řád

Kliknutím na jednotlivý bod stáhnete požadovaný dokument

 

1) Školní řád - práva a povinnosti žáků ZŠ, zákonných zástupců a pracovníků, pravidla chování, docházky do školy a omluvenky, zacházení s pomůckami a majetkem školy, péče o zdraví, provoz školy

 

2) Vzdělávání cizinců - pravidla pro školní docházku cizinců, zařazení do příslušného ročníku, hodnocení žáků - cizinců

3) Řád školní jídelny - pravidla chování ve školní jídelně, čipový systém, placení stravy, odhlašování stravy, nárok na dotovanou stravu v době nemoci, provozní doba, dohled nad žáky

4) Pravidla pro hodnocení žáků, zásady a pravidla pro sebehodnocení, klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení, celkové hodnocení na vysvědčení, komisionální a opravné zkoušky, hodnocení žáků se speciálními potřebami

5) Sportovní kurzy - časové vymezení, program, rozdělení do družstev, přihlašování a průběh sportovního kurzu, nepovolení účasti

6) Řád školní družiny - přihlašování a odhlašování, organizace ŠD, bezpečnost, chování žáků, režim dne

7) Školní výlety - organizace výletů, dokumentace, nepovolení účasti

8) Poskytování informací - zveřejnění informací, omezení práva na poskytnutí informace, vyřizování žádostí o poskytnutí informace, úhrada nákladů a výroční zpráva

9) Organizační řád školy - úrazy

hlavickahlavickaNačítám