eŽákovská

Pracovní pozice: Učitel(ka) ZŠ - 1.stupeň

Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová-lázně

V souladu s § 30 zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce vyhlašuje ředitel školy

Výběrové řízení na pracovní pozici: Učitel(ka) ZŠ - 1.stupeň

Kvalifikační předpoklady: dle § 7, odst.1 zákona č.563/2004 Sb. - O pedagogických pracovnících

Nabídka: úvazek 1,00; pracovní poměr na dobu určitou: do 31.8.2018, odměňování dle Nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění

Předpokládaný nástup: 1.9.2017

Požadavky: splnění kvalifikačních předpokladů, splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle z.č.563/2004 Sb. - § 3,4

Uchazeči pošlou přihlášku do výběrového řízení (písemně nebo e-mailem) včetně strukturovaného životopisu a dokladů o dosaženém vzdělání, eventuelně praxi v ZŠ

Kontakty: reditel@zslipova.cz, 733 634 266

Mgr. Gejza Sóky, ředitel školy

Bohužel potřebujete FLASH.

Občanka!

obcanka1Mnohdy slyšíme, že je výchova k občanství nudný, nezajímavý a nepotřebný předmět. My si myslíme, že je to pravý opak - pro nás zajímavá a zábavná hodina. Naši třídu tento předmět baví a je to vidět na naší práci. Nudu v „občance" nezažíváme, úkoly jsou zajímavé, potřebné.

Připomeneme některé:

„Cesta života", kde jsme přemýšleli nad minulostí, přítomností a vymysleli si svou vlastní budoucnost. „Film na papír" složený ze tří nejdůležitějších událostí z našeho života. „Ruce", na kterých jsme popsali, jací jsme a další testy, dotazníky a práce. Člověk si říká, že něco zná a přitom nezná ani sám sebe.

Díky práci v této hodině se v naší třídě podařilo zlepšit naše vzájemné vztahy a komunikaci mezi sebou. Rádi posloucháme výklad naší paní učitelky Huppertové a tímto jí také děkujeme za trpělivost.

Laura Vrbovská a Jana Holubová
žákyně 8. třídy

Fotogalerie

Naše... Nebo ta vaše
Můj život
Takhle to vidím já
To bude můj život
Mám to jasné
Nejhezčí život
Tři největší události v mém životě
Ruce
Jaká jsem
Jaký jsem
Taková jsem já
A taková zase já
Moje tělo
Já
hlavickahlavickaNačítám