Novinky

Návštěva skleníku.

vkladatel: Zuzana Halfarová | vloženo: 11.05.2017 | počet komentářů: 0 | počet fotografií: 12
Konečně se venku oteplilo a my jsme se mohli s dětmi vydat na plánovanou návštěvu skleníku k paní Krpálkové a k Beátce. Děti se seznámily se sazenicemi skleníkové zeleniny, snadno poznaly salát a kedlubny, s ostatními druhy potřebovaly pomoct např. s rajčaty. Viděly i jahody, mrkev, celer, petržel. Na vlastní kůži si zakusily, že je ve skleníku horko a dusno. Děkujeme Beátce... zobraz celý článek >>

Návštěva Motýlků v knihovně.

vkladatel: Zuzana Halfarová | vloženo: 09.05.2017 | počet komentářů: 0 | počet fotografií: 23
V úterý jsme se s dětmi vypravili do lipovské knihovny. Paní knihovnice pro ně připravila výběr dětských knížek na stoleček v dětském oddělení. Děti si samy zvolily, kterou knihu nebo časopis si vyberou. Zvolily si příjemné místo k prohlížení a pustily se do „čtení“. Někteří si knihy prohlíželi ve dvojicích, jiní si je navzájem vyměňovali. Největší oblibu u dětí zaznamenaly... zobraz celý článek >>

Návštěva v Horní Lipové - REHEX

vkladatel: Lenka Navrátilová | vloženo: 03.05.2017 | počet komentářů: 0 | počet fotografií: 40
Ve středu 26. 4. 2017 se děti od Motýlků vydaly do Horní Lipové k manželům Poděbradským – do Rehexu. Děti se seznámily s kamarádem kostlivcem, na kterém si ukazovaly různé kosti a říkaly si názvy různých kostí. Děti si taky ukázaly, kde máme uložený mozek, srdce, plíce……Paní Poděbradská měla pro děti nachystanou dráhu, kterou si děti několikrát prošly... zobraz celý článek >>

Zápis do mateřské školy

vkladatel: Gejza Sóky | vloženo: 02.05.2017

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

se koná v kanceláři ředitele školy v základní škole J.Schrotha, Lipová - lázně, 3.patro

dne 9. 5. 2017 v době  od 12:00 do 16:00 hodin.

S sebou přineste:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • vyplněné dokumenty: Dotazník pro rodiče, Evidenční list pro dítě v MŠ, List Školní matriky, Zmocnění k odvádění dětí, Žádost o přijetí do MŠ

Příslušné formuláře je možné vytisknout z webových stránek školy (www.zslipova.cz - DOKUMENTY - MATEŘSKÁ ŠKOLA - Dokumenty k zápisu) nebo vyzvednout v MŠ 656 (u Obecního úřadu) ve Dnech otevřených dveří nebo vyzvednout v kanceláři ředitele školy (lépe po předchozí domluvě termínu). 

Samotný zápis do MŠ je pouze administrativní záležitost. K návštěvě MŠ 656 (u Obecního úřadu), lze i s dětmi, je možné využít Dny otevřených dveří - na základě osobní domluvy s vedoucí učitelkou MŠ (kdykoliv v průběhu dne).

V případě tisku Evidenčního listu z webových stránek školy, je potřeba tento vytisknout oboustranně, není však potřeba jej mít vyplněný od dětského lékaře již v den zápisu (podpis lékaře a razítko na evidenčním listě musí být originální - ne kopie - a nesmí být v den dodání do školy starší než 90 dní).

V den zápisu obdrží zákonný zástupce přidělené registrační číslo. Žádosti, které nebudou dodány do data Zápisu, nebudou zařazeny do Přijímacího řízení a budou posuzovány individuálně dle data dodání.

Před podáním Žádosti o přijetí do MŠ je nutné, aby se zákonný zástupce seznámil s následujícími dokumenty (www.zslipova.cz - DOKUMENTY - MATEŘSKÁ ŠKOLA): Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, Školní řád MŠ, Školní vzdělávací program MŠ, Směrnice č.29 - Úplata za MŠ, Směrnice č.19 - Školní úrazy, Co potřebují děti v MŠ. A dále: Rámcový režim dne (www.zslipova.cz/materska-skola)

Seznámení s těmito dokumenty potvrdí zákonný zástupce v den Zápisu, před podáním Žádosti o přijetí.

Mgr.Gejza Sóky, ředitel školy

Čarodějnický rej u Motýlků.

vkladatel: Zuzana Halfarová | vloženo: 26.04.2017 | počet komentářů: 0 | počet fotografií: 27
V pondělí k nám do školky přišlo jen pár dětí a jinak samí malí čarodějové a čarodějky v krásných kostýmech. A jak si užili svůj rej? Zahráli si čarodějnickou honičku, házeli ropuchu do kotle, probíhali slalom s koštětem, míchali lektvary a přecházeli po ztrouchnivělé lávce přes močál. Přes lávku došli k zakletému zámku, ve kterém museli prolézt tunelem, překonat obrovskou pavučinu a museli najít a... zobraz celý článek >>

Velikonoce Berušky a Včeličky

vkladatel: Václav Janko | vloženo: 20.04.2017 | počet komentářů: 0 | počet fotografií: 12
    Již v pondělí velikonočního týdne jsme se sešli ve školce v červeném. Hráli jsme si především s červenými hračkami, malovail červenou a tak podobně, aby jsme si barvu co nejvíce užili. V podobném duchu pak navazovalo úterý, které pro nás bylo celé žluté a středa, kdy jsme měli den zelený.... zobraz celý článek >>

Velikonoce u Motýlků

vkladatel: Zuzana Halfarová | vloženo: 18.04.2017 | počet komentářů: 0 | počet fotografií: 40
Velikonoce u Motýlků. Letos jsme si Velikonoce s dětmi vážně užili. Začali jsme tvořením papírových kuřátek a malováním papírových vajíček zvláštní technikou – roztírání stěrkou, dále děti zdobily vyfouknutá vajíčka omotáváním  vlnou a malováním temperovými barvami. Také si vyseli velikonoční osení. V Duze v Jeseníku si děti poslechly přednášku o velikonočních zvycích a prohlédly si výstavu velikonočních výrobků. V pondělí  přišly děti oblečené... zobraz celý článek >>

ZPÍVÁNKY

vkladatel: Hana Pojmonová | vloženo: 10.04.2017 | počet komentářů: 0
Ve čtvrtek 6.dubna 2017 navštívil naši MŠ pan Kamil Čapčuch z Bystřice pod Hostýnem se svým programem ZPÍVÁNKY o zvířátkách. Děti za doprovodu kytary zpívaly známou píseň KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL, a zopakovaly si během představení všechna domácí zvířata. Děti píseň pohybově doprovázely a znázorňovaly zvířátka. Ke konci celého programu proběhla velká pěvecká... zobraz celý článek >>

ZÁPIS DO ŠKOLY - 1. část

vkladatel: Lenka Navrátilová | vloženo: 09.04.2017 | počet komentářů: 0 | počet fotografií: 40
 V pátek 7. 4. 2017 proběhl zápis do školy. Na děti čekaly různé stanoviště, kde byly pohádkové postavy – vodník, kouzelná babička, kočka a princezna. U každé pohádkové postavy, musely děti plnit úkoly. Jaké úkoly na děti čekaly? Např.: představit se, poznávání barviček, podle hádanky uhádnout, o jaké zvířátko jde, říct kouzelné zaklínadlo, zavázat botu, poznat obrázky,... zobraz celý článek >>

ZÁPIS DO ŠKOLY - 2. část

vkladatel: Lenka Navrátilová | vloženo: 09.04.2017 | počet komentářů: 0 | počet fotografií: 39
 V pátek 7. 4. 2017 proběhl zápis do školy. Na děti čekaly různé stanoviště, kde byly pohádkové postavy – vodník, kouzelná babička, kočka a princezna. U každé pohádkové postavy, musely děti plnit úkoly. Jaké úkoly na děti čekaly? Např.: představit se, poznávání barviček, podle hádanky uhádnout, o jaké zvířátko jde, říct kouzelné zaklínadlo, zavázat botu, poznat obrázky,... zobraz celý článek >>
hlavickahlavickaNačítám