eŽákovská

Slavnostní zahájení školního roku

Vážení žáci, rodiče, prarodiče, ...

konec prázdnin se rychle blíží a je již potřeba přemýšlet o začátku září, a proto:

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 se uskuteční tradičně před školou, v pondělí 4.9.2017 od 8:00 hodin.

V případě deště jako náhradní řešení proběhne zahájení v tělocvičně - příchod bočním vchodem do tělocvičny kolem školy.

Školní aktivity dne 4.9.2016 skončí v 9:35 pro celou školu společně.

Mgr. Gejza Sóky, ředitel školy

Bohužel potřebujete FLASH.

Formuláře ke stažení

Kliknutím na jednotlivý bod stáhnete požadovaný dokument

 

1) Žádost o snížení úplaty nebo osvobození od úplaty za vzdělávání v mateřské škole nebo ve školní družině (dle § 123 Školského zákona) pro příjemce dávek SSP dle platné legislativy

2) Žádost o odklad povinné školní docházky (dle § 37 Školského zákona) podávaná společně s posudkem školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) nebo praktického lékaře pro děti a dorost, informace jsou podány u Zápisu do 1. ročníku

3) Žádost o povolení Individuálního vzdělávacího plánu (dle § 18 Školského zákona) na základě doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum)

4) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dle § 34 Školského zákona) k vyřízení přednostně u zápisu na příští školní rok, přijmout lze dítě i v jiném termínu (dovolují-li to kapacitní možnosti)

5) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (dle § 36 nebo 49 Školského zákona) pro žáky přijímané do libovolného ročníku i v průběhu školního roku

6) Žádost o přestup (dle § 49, odst. 1, Školského zákona) do Základní školy Lipová-lázně

hlavickahlavickaNačítám