eŽákovská

Pracovní pozice: Učitel(ka) ZŠ - 1.stupeň

Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová-lázně

V souladu s § 30 zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce vyhlašuje ředitel školy

Výběrové řízení na pracovní pozici: Učitel(ka) ZŠ - 1.stupeň

Kvalifikační předpoklady: dle § 7, odst.1 zákona č.563/2004 Sb. - O pedagogických pracovnících

Nabídka: úvazek 1,00; pracovní poměr na dobu určitou: do 31.8.2018, odměňování dle Nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění

Předpokládaný nástup: 1.9.2017

Požadavky: splnění kvalifikačních předpokladů, splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle z.č.563/2004 Sb. - § 3,4

Uchazeči pošlou přihlášku do výběrového řízení (písemně nebo e-mailem) včetně strukturovaného životopisu a dokladů o dosaženém vzdělání, eventuelně praxi v ZŠ

Kontakty: reditel@zslipova.cz, 733 634 266

Mgr. Gejza Sóky, ředitel školy

Bohužel potřebujete FLASH.

Formuláře ke stažení

Kliknutím na jednotlivý bod stáhnete požadovaný dokument

 

1) Žádost o snížení úplaty nebo osvobození od úplaty za vzdělávání v mateřské škole nebo ve školní družině (dle § 123 Školského zákona) pro příjemce dávek SSP dle platné legislativy

2) Žádost o odklad povinné školní docházky (dle § 37 Školského zákona) podávaná společně s posudkem školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) nebo praktického lékaře pro děti a dorost, informace jsou podány u Zápisu do 1. ročníku

3) Žádost o povolení Individuálního vzdělávacího plánu (dle § 18 Školského zákona) na základě doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum)

4) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dle § 34 Školského zákona) k vyřízení přednostně u zápisu na příští školní rok, přijmout lze dítě i v jiném termínu (dovolují-li to kapacitní možnosti)

5) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (dle § 36 nebo 49 Školského zákona) pro žáky přijímané do libovolného ročníku i v průběhu školního roku

6) Žádost o přestup (dle § 49, odst. 1, Školského zákona) do Základní školy Lipová-lázně

hlavickahlavickaNačítám