eŽákovská

Pracovní pozice: Učitel(ka) ZŠ - 1.stupeň

Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová-lázně

V souladu s § 30 zákona č.262/2006 Sb. - Zákoník práce vyhlašuje ředitel školy

Výběrové řízení na pracovní pozici: Učitel(ka) ZŠ - 1.stupeň

Kvalifikační předpoklady: dle § 7, odst.1 zákona č.563/2004 Sb. - O pedagogických pracovnících

Nabídka: úvazek 1,00; pracovní poměr na dobu určitou: do 31.8.2018, odměňování dle Nařízení vlády č.564/2006 Sb. v platném znění

Předpokládaný nástup: 1.9.2017

Požadavky: splnění kvalifikačních předpokladů, splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle z.č.563/2004 Sb. - § 3,4

Uchazeči pošlou přihlášku do výběrového řízení (písemně nebo e-mailem) včetně strukturovaného životopisu a dokladů o dosaženém vzdělání, eventuelně praxi v ZŠ

Kontakty: reditel@zslipova.cz, 733 634 266

Mgr. Gejza Sóky, ředitel školy

Bohužel potřebujete FLASH.

Dokumenty ke stažení

Kliknutím na jednotlivý bod stáhnete požadovaný dokument 

1) Školní vzdělávací program - charakteristika školy, charakteristika ŠVP, průřezová témata, klíčové kompetence, učební plán 1. a 2. stupně, hodnocení žáků a autoevaluace školy

2) Výroční zpráva za minulý školní rok - obory vzdělání, volitelné předměty, početní stavy dětí a žáků, pracovníci školy, výsledky výchovy a vzdělávání, školní družina, výchovný poradce, školní metodik prevence, výsledky provedení inspekce ČŠI, bezpečnost, hospodaření školy, výroční zpráva o poskytování informací

3) Výroční zpráva o poskytování informací - počty podaných žádostí o informace, počty vydaných rozhodnutí o zamítnutí žádosti, počty podaných odvolání proti rozhodnutí, počty podaných stížností podle § 16 a), počet rozsudků soudu - přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace, výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona

4) Krizový plán prevence  - program proti šikanování, přímé a nepřímé znaky šikanování, spolupráce rodičů, postupy řešení, výchovná opatření

5) Organizace školního roku - zahájení a ukončení obou pololetí, termíny prázdnin

hlavickahlavickaNačítám