eŽákovská

Slavnostní zahájení školního roku

Vážení žáci, rodiče, prarodiče, ...

konec prázdnin se rychle blíží a je již potřeba přemýšlet o začátku září, a proto:

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 se uskuteční tradičně před školou, v pondělí 4.9.2017 od 8:00 hodin.

V případě deště jako náhradní řešení proběhne zahájení v tělocvičně - příchod bočním vchodem do tělocvičny kolem školy.

Školní aktivity dne 4.9.2016 skončí v 9:35 pro celou školu společně.

Mgr. Gejza Sóky, ředitel školy

Bohužel potřebujete FLASH.

Dokumenty ke stažení

Kliknutím na jednotlivý bod stáhnete požadovaný dokument 

1) Školní vzdělávací program - charakteristika školy, charakteristika ŠVP, průřezová témata, klíčové kompetence, učební plán 1. a 2. stupně, hodnocení žáků a autoevaluace školy

2) Výroční zpráva za minulý školní rok - obory vzdělání, volitelné předměty, početní stavy dětí a žáků, pracovníci školy, výsledky výchovy a vzdělávání, školní družina, výchovný poradce, školní metodik prevence, výsledky provedení inspekce ČŠI, bezpečnost, hospodaření školy, výroční zpráva o poskytování informací

3) Výroční zpráva o poskytování informací - počty podaných žádostí o informace, počty vydaných rozhodnutí o zamítnutí žádosti, počty podaných odvolání proti rozhodnutí, počty podaných stížností podle § 16 a), počet rozsudků soudu - přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace, výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona

4) Krizový plán prevence  - program proti šikanování, přímé a nepřímé znaky šikanování, spolupráce rodičů, postupy řešení, výchovná opatření

5) Organizace školního roku - zahájení a ukončení obou pololetí, termíny prázdnin

hlavickahlavickaNačítám