eŽákovská

Slavnostní zahájení školního roku

Vážení žáci, rodiče, prarodiče, ...

konec prázdnin se rychle blíží a je již potřeba přemýšlet o začátku září, a proto:

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 se uskuteční tradičně před školou, v pondělí 4.9.2017 od 8:00 hodin.

V případě deště jako náhradní řešení proběhne zahájení v tělocvičně - příchod bočním vchodem do tělocvičny kolem školy.

Školní aktivity dne 4.9.2016 skončí v 9:35 pro celou školu společně.

Mgr. Gejza Sóky, ředitel školy

Bohužel potřebujete FLASH.

Dokumenty ke stažení (mateřská škola)

Kliknutím na jednotlivý bod stáhnete požadovaný dokument 

1) Školní vzdělávací program MŠ - údaje o škole, spoluúčast zákonných zástupců, práva dětí, věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace a provoz MŠ, cíle předškolního vzdělávání, klíčové kompetence, charakteristika vzdělávacího programu, evaluace

2) Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - trvalý pobyt v obcích Lipová-lázně, Ramzová, Ostružná, Petříkov, Branná, dosažení věku dítěte 6 let v následujícím školním roce, zaměstnanost zákonných zástupců, přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 3 let, délka docházky do MŠ, nástup dítěte do MŠ

3) Kritéria pro přijímání dětí do MŠ od 2,5 až 3 let - co musí děti mladší 3 let samy zvládat, aby byly přijaty do mateřské školy

4) Desatero pro rodiče dětí předškolního věku - Ministerstvo školství vydalo na základě přání rodičů materiál, který popisuje základní požadavky pro děti předškolního věku před nástupem do ZŠ

5) Co děti potřebují v MŠ - seznam věcí pro rodiče, kterými je potřeba vybavit děti do MŠ

6) Seznam přijatých dětí 2014

7) Úplata za MŠ

8) Organizační řád školy - úrazy

9) Školní řád MŠ - provoz, přijímání dětí, omlouvání, bezpečnost, hygienické požadavky, stravování

10)  Cena stravného

11) Dokumenty k zápisu:

A) Dotazník pro rodiče

B) Evidenční list pro dítě v MŠ (PDF)  nebo  Evidenční list pro dítě v MŠ (Word)

C) List Školní matriky

D) Zmocnění k odvádění dětí (PDF) nebo Zmocnění k odvádění dětí (Word)

D) Žádost o přijetí do MŠ

12) Povinné předškolní vzdělávání od září 2017

hlavickahlavickaNačítám